skip to Main Content

Caroline Wang Gierløff

Partner

caroline@menon.no
(+47) 93619595

Caroline Wang Gierløff har vært PhD-stipendiat i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Hun har en master i samfunnsøkonomi med fokus på utviklings- og ressursøkonomi fra samme lærested og en bachelor i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Caroline har hatt en sentral rolle i Menons samfunnsøkonomiske kost-nytteanalyser av ulike virkemidler og tiltak. Caroline har også gjennomført evalueringer av ulike lovendringer, organisasjoner, tiltak og offentlig politikk.

Hovedvekten av Carolines forskning har vært analyse og evaluering av miljø- og ressursprosjekter, incentiver i virkemidler- og kompensasjonskontrakter, relativ effektivitetsanalyse og hun har gjennomført økonomiske eksperimenter. I Menon arbeider Caroline hovedsakelig med samfunnsøkonomiske analyser og er svært godt kjent med ulik bruk av Finansdepartementets rammeverk for samfunnsøkonomiske analyser og hvordan man kan håndtere ulike metodiske utfordringer innenfor dette rammeverket.
Caroline arbeider med flere sektorer, herunder: transport/infrastruktur, byutvikling, kulturminner, klima, miljø- og naturressurser, utviklingsøkonomi og FoU.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo