skip to Main Content

Kristoffer Midttømme

Partner

kristoffer@menon.no
(+47) 99550272

Kristoffer Midttømme er samfunnsøkonom med doktorgrad om strategiske og spillteoretiske utfordringer i klima- og miljøpolitikken, herunder konkurranseøkonomiske aspekter. Gjennom doktorgradsarbeid og flere år som foreleser i masterkurs i næringsøkonomi har Kristoffer bygget seg opp en solid teoretisk forståelse for de utfordringer som følger av ulike inngrep myndighetene gjør i markedet, med særlig fokus på bedrifters strategiske respons og tilpasning til reguleringer. Gjennom flere års erfaring med å bistå våre klienter, har Kristoffer vist at han også evner å omsette dette i relevante og anvendbare analyser for kundene sine, både offentlige og private.

Kristoffer har også særlig kompetanse i samfunnsøkonomiske analyser. I tillegg til å ha gjennomført en rekke analyser og vært oppdragsleder på kvalitetssikringsoppdrag for Finansdepartementet, har Kristoffer bistått både Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i å utarbeide 2023-versjonen av veilederen i samfunnsøkonomiske analyser, og Oslo kommune i å utarbeide deres prinsipper og veiledning for nytte-kostnadsanalyser ved store kommunale investeringsprosjekter.

Kristoffer er en god formidler og har bygget denne kompetansen gjennom mange års forelesningserfaring.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo