skip to Main Content

Kristoffer Midttømme

Partner

kristoffer@menon.no
(+47) 99550272

Kristoffer Midttømme er samfunnsøkonom med doktorgrad om strategiske og spillteoretiske utfordringer i klima- og miljøpolitikken, herunder konkurranseøkonomiske aspekter. Gjennom doktorgradsarbeid og flere år som foreleser i næringsøkonomi har Kristoffer bygget seg opp en solid teoretisk forståelse for de utfordringer som følger av ulike inngrep myndighetene gjør i markedet, med særlig fokus på bedrifters strategiske respons og tilpasning til reguleringene. Gjennom flere års prosjekterfaring i Menon har Kristoffer vist at han også evner å omsette dette i relevante og anvendbare analyser for kundene sine, det være seg offentlige eller private.

Kristoffer er metodisk sterk og bidrar i prosjektene ofte med problemløsingsevner og spisskompetanse innen samfunnsøkonomisk metode, modellering, og dataanalyse. Han er derfor en ettertraktet sparringsressurs internt i Menon, og i 2022 bistår han Direktoratet for forvaltning og økonomistyring i deres arbeid med å revidere den sektorovergripende veilederen i samfunnsøkonomiske analyser.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo