skip to Main Content

Kaja Høiseth-Gilje

Partner

kaja@menon.no
(+47) 40889399

Kaja Høiseth-Gilje er samfunnsøkonom og fullførte våren 2013 sin PhD i samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim. i løpet av doktorgradsperioden var Kaja på utveksling som gjesteforsker ved Harvard University.

I Menon er Kaja spesialisert innenfor evalueringer og samfunnsøkonomiske analyser. Hun har gjennomført flere store evalueringer og følgeevalueringer blant annet av Klimasats, Innovasjon Norges låne- og garantiordninger, Sivas eiendomsvirksomhet og Nasjonalt program for leverandørutvikling.  Hun leder nå følgeevalueringen av FORKOMMUNE for Forskningsrådet.  Kaja har god kjennskap til OECDs evalueringsrammeverk og gjennomføring og analyse av bruker- og effektundersøkelser. I tillegg jobber Kaja med samfunnsøkonomiske analyser og har blant ledet to store samfunnsøkonomiske analyser av farledsutbedringer for Kystverket og en KVU for elektronisk kommunikasjon i nordområdene. Kaja jobber også med økonometriske modeller og analyser som ofte inngår både i effektevalueringer og samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo