2020 48 2

Oppdaterte prognoser for maritim næring i lys av korona og oljeprisfall

Den norske maritime næringen ligger an til å bli rammet hardt av koronapandemien og oljeprisfallet som har utviklet seg siden begynnelsen av 2020. Krisen ligger an til å bli langvarig for næringen samlet sett, og vil strekke seg langt utover perioden med arbeids- og bevegelsesbegrensninger, grunnet mer varige endringer på etterspørselssiden.

Varigheten på den økonomiske nedturen er vanskelig å spå, grunnet mange usikre faktorer. Vi har derfor laget tre scenarier for utviklingen i den maritime næringen i fravær av næringsspesifikke tiltak eller massive omstillingsprosesser. Vi opererer med et hovedscenario, som kan sees på som våre beste prognoser gitt den overnevnte forutsetningen, og supplerer dette med et optimistisk og et pessimistisk scenario.

Menons rapport kan du lese her.

Kontaktperson i Menon er Anders Merckoll Helseth

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo