2019 86 2

Evaluering av «Invest in Norway» og rådgivning for videre utvikling av tjenestene.

Menon har evaluert «Invest in Norway» sine tjenester for perioden 2013 til 2017. I tillegg har vi fulgt «Invest in Norway» tett i deres arbeid med å utforme en ny strategi for tjenestene i årene fremover. Denne prosessen har munnet ut i en rapport som inneholder vurderinger og forslag til strategier for utviklingen av tjenestene videre. Delvis baserer rådene seg på erfaringer fra hvordan man løser oppgavene i Sverige, Danmark, Finland og UK. Vi ser et stort potensial for denne typen tjenester fremover og vektlegger at utenlandske investeringer kan skape store verdier for næringslivet i Norge.

 

De to rapportene kan lastes ned her og her

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo