2019 115 2

Behov for oppdatert verdsetting av luftforurensningens kostnader for helse, miljø og materialer

I dette oppdraget for Miljødirektoratet har vi gjennomført et forprosjekt for å etablere status for verdsetting av luftforurensningens kostnader for helse, miljø og materialer og vurdere behovet for oppdaterte verdsettingsfaktorer. Gjennomgangen viste at det er stort behov for oppdaterte verdsettingsestimater både for helse, miljø og materialer, og at det foreligger mye ny kunnskap som kan benyttes for å fremskaffe slike verdier. Vi har foreslått hva som bør være prioriterte utredningsoppgaver for å oppdatere verdsettingsestimatene både for helse, miljø og materialer. Prosjektet er gjennomført av Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE), i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Her kan du laste ned rapporten fra MERE.

Prosjekt og videre arbeid er omtalt på Miljødirektoratets hjemmeside her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo