2019 NINA

Kostnader og nytte ved insektovervåking

Insekter spiller mange og svært viktige roller i naturen, både f.eks. som pollinatorer som er viktig for jord- og hagebruksproduksjon, som mat for fugl og fisk, som nedbrytere av avfallsstoffer, osv. Derfor er det slått alarm når man i flere land har oppdaget drastisk nedgang i insektbestanden. For å undersøke hva som skjer med insektbestanden i Norge, er det foreslått et overvåkingsprogram for å følge med på hva som skjer. I dette prosjekter har Norsk institutt for naturforskning (NINA) kommet med forslag til overvåkingsopplegg, mens Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) har regnet på kostnader og nytte for samfunnet av et slikt overvåkingsprogram.

Rapporten kan du lese her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo