2020 45 2

Vurdering av samfunnsnytten ved telemedisinsk avstandsoppfølging av øyesykdom

Menon har gjennomført en analyse av en digital samarbeidsløsning mellom optikere og øyeleger. I analysen vurderes potensialet som en slik løsning har med tanke på å redusere samfunnets samlede kostnader, i form av helsetjenestekostnader, produksjonstap og sykdomsbyrde, knyttet til øyesykdom. Analysen viser at en slik løsning har potensial til å redusere årlige samfunnskostnader med mellom 440 og 800 millioner kroner. Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Eyecheck System.

Rapporten kan du lese her.

Kontaktperson i Menon er Erland Skogli

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo