skip to Main Content

Simen Pedersen

Partner

simen@menon.no
+47 959 93 888

Simen Pedersen er partner i Menon. Han er utdannet samfunnsøkonom med profesjonsmaster fra Universitetet i Oslo. Simen har tidligere arbeidet i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling, Econ Pöyry (tidl. Econ Analyse) og Vista Analyse. Simen leder følgeevalueringen av barnevernsreformen og leder Menons velferdsatsing.

Simen er en allsidig og kreativ samfunnsøkonom med et bredt interessefelt, både metodisk og tematisk. Han har gjennomført samfunnsøkonomiske analyser, verdsettingsstudier, statistiske analyser, evalueringer (herav følgeevalueringer og effektstudier), nullpunktsmålinger, kartlegginger, intervjuundersøkelser og litteratur­gjennomganger av en lang rekke problemstillinger. Simen har utstrakt erfaring med å gjennomføre og utvikle metoden innenfor samfunnsøkonomiske analyser innen en rekke sektorer og samfunns­områder. Simen har spesielt høy innsikt innen kommunal styring, oppgaver, organisering og økonomi.

Simen er opptatt av at prosjektene som blir gjennomført har høy tilgjengelighet, faglig kvalitet og integritet. Simen er også spesielt opptatt av å sikre at analysene som gjennomføres er relevant for oppdragsgiver, og sikrer dette gjennom tett dialog og tid sammen med kunde når det er nødvendig.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo