Iselin Kjelsaas

Seniorøkonom
iselin@menon.no
+47 404 37 185

Iselin Kjelsaas er utdannet siviløkonom med master i samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen BI. Hun har de siste to årene jobbet i Analyse- og utviklingsavdelingen i Utlendingsdirektoratet. Hun har her vært ansvarlig for videreutvikling av metodikk innen samfunnsøkonomiske analyser i organisasjonen og ledet og deltatt i en rekke prosesser og prosjekter, blant annet i forbindelse med beslutningsgrunnnlag til Justis- og beredskapsdepartementet og analyser og oppfølging i forbindelse med økningen i asylsøkere høsten 2015. Iselin har også flere års konsulenterfaring fra PwC. Hun har jobbet på prosjekter for en rekke aktører og opparbeidet spesielt god innsikt i justissektoren. Iselin har god erfaring med bruk av både kvantitive og kvalitative metoder og har blant annet jobbet med diverse økonomiske analyser, strategi, utredninger og ekstern kvalitetssikring av beslutningsgrunnlag.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo