skip to Main Content

Erik W. Jakobsen

Partner og Chairman

erik@menon.no
(+47) 97170466

Erik W. Jakobsen er siviløkonom og dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole. Han etablerte Menon Business Economics sammen med Leo Grünfeld i 2006 og var tidligere Managing partner i selskapet. Erik har i ca 10 år vært professor i strategisk ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Jakobsen har skrevet en rekke bøker og artikler, blant annet Hvem eier Norge (Universitetsforlaget, 2006), Et verdiskapende Norge (Universitetsforlaget, 2001), Ekspansjon og konsernstrategi (Gyldendal, 2015), og Attracting the winners (Kolofon, 2003). Jakobsen har mer enn 30 års erfaring som forsker, rådgiver og foredragsholder. Hans faglige kjerneområder er strategisk analyse, næringers konkurranseevne, konsern- og eierskapsstrategi, organisasjonsdesign, klyngeutvikling og økonomisk politikk.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo