Erik W. Jakobsen

Managing partner

erik@menon.no
(+47) 97170466

Erik W. Jakobsen er siviløkonom og dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole. Han etablerte Menon Business Economics sammen med Leo Grünfeld i 2006 og er i dag Managing partner i selskapet. Erik er også professor i strategisk ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

Jakobsen har skrevet en rekke bøker og artikler, blant annet Hvem eier Norge (Universitetsforlaget, 2006), Et verdiskapende Norge (Universitetsforlaget, 2001), Ekspansjon og konsernstrategi (Gyldendal, 2015), og Attracting the winners (Kolofon, 2003). Jakobsen har 25 års erfaring som forsker, rådgiver og foredragsholder. Hans faglige kjerneområder er strategisk analyse, næringers konkurranseevne, konsern- og eierskapsstrategi, organisasjonsdesign, klyngeutvikling og økonomisk politikk.