skip to Main Content

Ole Magnus Stokke

Senior Economist
olemagnus@menon.no
+47 952 07 694

Ole Magnus er Senior Economist i Menon med over syv års erfaring i samfunns- og næringsøkonomiske problemstillinger, spesielt innen helsesektoren. Han har bidratt til mer enn 80 prosjekter for et bredt spekter av offentlige og private aktører, og har opparbeidet seg dyptgående innsikt i problemstillinger knyttet til bl.a. folkehelse og sykdomsbyrde, organisering og bemanning i helsetjenesten, samt innovasjon og næringsutvikling i helseindustrien.

Som en kreativ og metodisk økonom, engasjerer Ole Magnus seg i å utvikle robuste løsninger på komplekse utfordringer, med relevans for politiske prosesser og strategiske beslutninger. Hans kombinasjon av økonomisk teori og praktisk tilnærming gjør ham til en ettertraktet rådgiver.

Ole Magnus er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering i samfunnsøkonomi, supplert med internasjonal erfaring fra studieopphold ved NEOMA Business School i Frankrike og Indian Institute of Management Bangalore i India.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo