Ole Magnus Stokke

Analytiker
olemagnus@menon.no
+47 952 07 694

Ole Magnus Stokke er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering innen samfunnsøkonomi. I masteroppgaven analyserer Ole Magnus hvilken effekt et tilbud om arbeidsutprøving for langtidssykemeldte har på gruppens grad av retur til arbeidsmarkedet.

Siden Ole Magnus startet i Menon i august 2017 har han jobbet med en bred prosjektportefølje, som inneholder både samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske problemstillinger. Blant annet har han bidratt på flere samfunnsøkonomiske analyser, evalueringer og strategioppdrag. Ole Magnus har god erfaring med bruk av både kvalitative og kvantitative metoder.