skip to Main Content

Ana Faria Lopes

Ana Faria Lopes er PhD-stipendiat ved Universitet i Stavanger, under veiledning av Førstamanuensis Gorm Kipperberg og Henrik Lindhjem ved MERE. PhD-avhandlingen handler om økonomisk verdsetting og forvaltning av økosystemtjenester langs kysten i Norge. Hun har en mastergrad i samfunnsøkonomifra NOVA School of Business and Economics (Lisboa, Portugal). Hun har arbeidet med miljøøkonomi i fire år innenfor ulike temaer inkludert verdsetting av skogøkosystemtjenester, miljløavgifter i Europa og kraftmarkedsanalyser. Hennes hovedfokus siden 2014 har vært verdsetting og bærekraftig forvaltning av kyst- og havøkosystemtjenester, særlig som forskningsassistent på NOVA på et prosjekt om økonomisk potensiale for vindmøller til havs.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo