skip to Main Content

Jonas Erraia

Partner
jonas.erraia@menon.no
+47 920 20 174

Jonas Erraia begynte som seniorøkonom i Menon Economics i august 2018. Han har en M.Sc. Economics fra Barcelona Graduate School of Economics med spesialisering innenfor samfunnsøkonomi samt en bachelorgrad fra SOAS (University of London).

Jonas har tidligere jobbet som makroøkonom i Norges Bank. Her jobbet han med nasjonaløkonomisk analyse og deltok i utarbeidelsen av informasjonsmaterialet som ligger bak Norges Bank sin rentebeslutning. Jonas sitt hovedfokus var modellering av tidsserier i fremvoksende økonomier. Tidligere har Jonas jobbet som økonometriker og data scientist i Skattestyrelsen i Danmark, hvor hans oppgaver bestod i å bruke machine learning til å spore svindel i utbetalinger. Jonas underviser også et masterfag om tidsserieøkonometri og maskinlæring på CBS i København.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo