skip to Main Content

Even J. Aarebrot Winje

Partner
even@menon.no
+47 932 60 469

Even Aarebrot Winje er samfunnsøkonom med master fra Universitet i Oslo. Even startet i Menon i september 2018 og kom fra Olje- og energidepartementet. I OED hadde Even et bredt ansvarsområde. Han jobbet blant annet med analyser av det Nordiske og Europeiske kraftmarkedet, samfunnsøkonomiske vurderinger knyttet til større kraft- og nettutbyggingssaker samt utvikling og implementering av samfunnsøkonomisk metode i avdelingens arbeid. Even hadde en sentral rolle i utformingen av den siste Energimeldingen (Meld. St. 25 (2015–2016)) og jobbet tett på politiske prosesser.

Even har fordypning i blant annet økonometri, internasjonal økonomi og utviklingsøkonomi. Han har undervist ved økonomisk fakultet på UiO og masteroppgaven som han skrev for ESOP (UiO) ble nominert til årets masteroppgave. Even har også lang fartstid innen kreativ bransje.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo