skip to Main Content

Øyvind Nystad Handberg

Senior Manager
oyvind@menon.no
+47 470 28 881

Øyvind Nystad Handberg er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Handelshøyskolen ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Han er spesialisert som miljø- og ressursøkonom, med særlig fokus på eksperimentelle metoder og atferdsøkonomiske innsikter for beregne tiltakseffekter. Han har gjennomført kvantitative og kvalitative forskningsprosjekter i Zambia, Tanzania og Brasil, i tillegg til utredningsprosjekter i Norge og Vietnam. Øyvind har også omfattende erfaring med kvantitative analyser, både gjennom anvendt forskning og utredning. Han har undervist i flere mastergradsfag ved NMBU og UiO, og hadde i stipendiatperioden et opphold ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).

I Menon arbeider Øyvind hovedsakelig med spørsmål knyttet til miljø, klima og utvikling. Han har gjennomført utredninger for Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartement, Kulturdepartementet, Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, NVE, Norad og flere norske kommuner, og ledet flere av disse. Øyvind er også involvert i flere forskningsprosjekter knyttet til å internalisere eksterne miljø- og kulturvirkninger.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo