Øyvind Nystad Handberg

Seniorøkonom
oyvind@menon.no
+47 470 28 881

Øyvind Nystad Handberg er samfunnsøkonom med PhD fra Handelshøyskolen ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Forskningen hans har fokusert på å benytte atferdsøkonomiske teorier og økonomiske eksperimenter for å evaluere miljøbevaringstiltak, men han har også bredere faglig kompetanse innen miljø-, utviklings- og naturressursøkonomi. Gjennom stipendiatperioden underviste Øyvind i flere mastergradsfag og hadde et opphold ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).