skip to Main Content

Magnus Utne Gulbrandsen

Partner

magnus@menon.no
(+47) 98602780

Magnus Utne Gulbrandsen er partner i Menon og leder avdelingen for samfunnsøkonomiske analyser, konseptvalgutredninger, kvalitetssikring og verdsetting. Han er utdannet samfunnsøkonom med profesjonsmaster fra Universitetet i Oslo. Han har utstrakt erfaring med gjennomføring og metodeutvikling av samfunnsøkonomiske analyser innen en rekke sektorer og samfunnsområder. Magnus har blant annet ledet to omfattende Konseptvalgsutredninger (KVU) og analysert alt fra investeringer i vei, havner og satellitter til lisensordning for pengespill, miljøavgifter og klimatiltak. Han jobber også mye med metodeutvikling og har blant annet ledet utviklingen av et nettkurs i Utredningsinstruksen og samfunnsøkonomiske analyser for DFØ, Kystverkets håndbok i samfunnsøkonomiske analyser og utvikling av beregningsmodeller ved hjelp av blant annet simulerings- og optimeringsverktøy og maskinlæring.

Magnus har tidligere arbeidet som samfunnsøkonom i det nåværende Miljødirektoratet. Han har også innehatt vervet som Norges medlem i ekspertutvalget Socioeconomic Analysis Committee (SEAC) i det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo