Magnus Utne Gulbrandsen

Partner

magnus@menon.no
(+47) 98602780

Magnus Utne Gulbrandsen er samfunnsøkonom med profesjonsmaster fra Universitetet i Oslo. Han har utstrakt erfaring med gjennomføring og metodeutvikling av samfunnsøkonomiske analyser av offentlige tiltak og virkemidler innen en rekke sektorer og samfunnsområder. Magnus har blant annet analysert veiinvesteringer, tiltak for økt sjøsikkerhet og beredskap, lisensordning for pengespill, forskjellige miljøavgifter og klimatiltak og utviklet metoder for samfunnsøkonomiske analyser av HMS-regelverket i petroleumssektoren og regulering av finansmarkedene. Han er også sentral i Menons arbeid med makroøkonomiske prognoser og har vært prosjektleder i Konjunktur-barometeret for Nord-Norge.

Magnus har tidligere arbeidet som samfunnsøkonom i det nåværende Miljødirektoratet. Han har også innehatt vervet som Norges medlem i ekspertutvalget Socioeconomic Analysis Committee (SEAC) i det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo