skip to Main Content
Kaja Høiseth-Gilje

Seniorøkonom

kaja@menon.no
(+47) 40889399

Kaja Høiseth-Gilje er samfunnsøkonom og fullførte våren 2013 sin PhD i samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Avhandlingen består av økonometriske analyser knyttet til frafall i videregående skole, og i løpet av doktorgradsperioden var Kaja på utveksling som gjesteforsker ved Harvard University.

I Menon spesialiserer Kaja seg innenfor evalueringer og samfunnsøkonomiske analyser. Hun har gjennomført flere store evalueringer blant annet av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger, Sivas eiendomsvirksomhet og Justervesenet. Kaja har god kjennskap til OECDs evalueringsrammeverk og gjennomføring og analyse av bruker- og effektundersøkelser. I tillegg jobber Kaja med samfunnsøkonomiske analyser og har blant gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av innsamling av marine geodata for Kartverket og en KVU for elektronisk kommunikasjon i nordområdene. Kaja jobber også med økonometriske modeller og analyser som ofte inngår både i effektevalueringer og samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser.

Last ned CV

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo