skip to Main Content
Peter Aalen

Seniorøkonom

peter@menon.no
(+47) 47277365

Peter Aalen har en profesjonsmaster i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, med utvekslingsopphold ved Humboldt-Universität i Berlin. Han har jobbet i Menon siden januar 2014. Peter innehar spisskompetanse innen databehandling, anvendt økonometri, modellering og i å fremstille komplekse statistiske analyser på en forståelig måte. Han innehar sterk faglig kompetanse og en egen evne til å omsette denne i konkrete løsninger på komplekse problemer.

Han har ansvaret for utvikling, oppdatering av Menons kommunefordelte nasjonalregnskap, som er det første av sitt slag i Norge. Han har vært sentral utviklingen av Menons modell for beregning av produktivitetseffekter av investeringer i infrastruktur for samferdsel og Menons prognosemodell for investeringer og gjeld i kommunal sektor, samt prognosemodeller for statens utgifter til rettshjelp og for voldsoffererstatningen. Peter har fått antatt to artikler i fagfellevurdert tidsskrifter. Begge paperne benyttet, i likhet med masteroppgaven hans, anvendt økonometri for å isolere årsaksvirkninger statistisk. Han har tatt kurs innen økonometri på doktorgradsnivå ved UiO. I tillegg har han bidratt til en lang rekke prosjekter innen samferdsel, kommuneøkonomi, samfunnsøkonomiske kost/nytte-analyser, samt analyser av regionaløkonomi og eierskapsstruktur.

Last ned CV

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo