skip to Main Content
Kristoffer Midttømme

Partner

kristoffer@menon.no
(+47) 99550272

Kristoffer Midttømme er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han hadde et forskningsopphold ved NYUs Stern School of Business under doktorgradsarbeidet. Doktorgradsavhandlingen handler om strategiske utfordringer når myndigheter ønsker å nå klimapolitiske mål, og en av artiklene i avhandlingen vant den internasjonale Erik Kempe-prisen for beste klima- og miljøøkonomiske forskningsartikkel.

Kristoffer er metodisk sterk og har bred forsknings- og undervisningserfaring i økonomi, og kompetanse innen databehandling, modellering og numerisk programmering. Kristoffer er en mye brukt foreleser og sensor på høyere nivå. Kristoffer har ledet prosjekter blant annet på oppdrag for Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kystverket, Samferdselsdepartementet og ulike private oppdragsgivere. Kristoffer gjennomfører konkurranseøkonomiske analyser, kartlegginger basert på moderne datafangst og maskinlæring, og han gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser. Han har blant annet gjennomført samfunnsøkonomiske analyser av havneinvesteringer, endrede reguleringer, teknologiske nyvinninger og av byggtiltak. I prosjektene bidrar Kristoffer ofte med spisskompetanse innen samfunnsøkonomisk metode, modellering, datauthenting og -analyse.

Last ned CV

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo