skip to Main Content

Kommune-NM 2017

Kommune-NM er en rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene i norske kommuner, utarbeidet for NHO. Kommune-NM 2017 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Sola kommune kommer samlet sett best ut, fulgt av Bærum og Oslo. Kommunene som rangeres høyest følger et mønster over Østlandsområdet fra Eidsvoll til Kongsberg i vest og Råde i sør, og videre rundt kysten, langs Vestlandet og opp til Sunnfjord. I tillegg kommer bykommuner på Østlandet, enkelte kraft- og reiselivskommuner, og kommuner i tilknytning til de større byene nordover kysten. Mange små kommuner langs fjellområdene i Sør-Norge og i Nord-Norge har gått mye fram siden 2011.

Les mer om de enkelte kommunene og indikatorene i rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo