38 20172

Effektmåling av nasjonale turistveger

Menon Economics har på oppdrag for Turistvegseksjonen i Statens Vegvesen gjennomført en effektmåling av turistvegstrekningene Rondane og Varanger. Formålet med oppdraget har vært å undersøke om strekningene har hatt en positiv virkning på reiselivet lokalt, og utvikle metode for effektmåling av turistveger. Vår regnskapsanalyse finner at reiselivsbedrifter langs turistvegene har hatt en merkbart sterkere verdiskapingsutvikling enn sammenlignbare referansegrupper etter åpning av turistvegstrekningenes viktigste attraksjoner. Det er blitt gjennomført over 40 intervju lokalt i forbindelse med prosjektet. Det samlede budskapet fra intervjuene underbygger Menons funn av at de nasjonale turistvegene har hatt en positiv effekt på lokal reiselivsnæring langs begge veiene. Menon finner imidlertid ikke effekt på verdiskaping innen lokale handelsbedrifter langs av de nasjonale turistvegene.
Her kan rapporten lastes ned.