skip to Main Content

Virkemidler for 8 TWh solkraft innen 2030

På vegne av Fornybar Norge, Nelfo, Solenergiklyngen, NBBL og Norsk Eiendom, har Menon Economics og DNV identifisert en rekke utfordringer som må løses for å realisere Stortingets målsetting om 8 TWh solkraft i Norge innen 2030. Rapporten tar for seg de samfunnsøkonomiske effektene av utbyggingen av solkraftmålet, i tillegg til å kartlegge eksisterende rammevilkår, barrierer, og markedssvikter som påvirker lønnsomheten i solkraftprosjekter under dagens rammevilkår. Videre har vi vurdert hvordan potensielle endringer i disse rammevilkårene kan forbedre prosjektøkonomien i solkraftprosjekter. Basert på våre funn foreslår vi konkrete virkemidler og justeringer av rammevilkår for å fremme utviklingen av solkraft i Norge.

Les rapporten her.

Kontaktperson: Even Winje

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo