skip to Main Content

Peter Aalen

Senior Manager

peter@menon.no
(+47) 47277365

Peter Aalen har en profesjonsmaster i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, med utvekslingsopphold ved Humboldt-Universität i Berlin. Peter innehar spisskompetanse innen databehandling, anvendt økonometri, modellering og i å fremstille komplekse statistiske analyser på en forståelig måte, i tillegg til sterk domenekunnskap innen samfunnsøkonomisk kost-/nytteanalyse.

Han er en erfaren prosjektleder med sterk sektorkompetanse innen samferdsel og kommuneøkonomi, og metodisk ekspertise innen økonometri og samfunnsøkonomisk analyse. Peter har bidratt til alle steg i statens prosjektmodell (Konseptvalgutredning, KS1, KS2), samt vært med å utvikle metodologi og praksis rundt samfunnsøkonomiske kost-/nytte-analyser og -vurderinger. Han har tatt kurs innen økonometri på doktorgradsnivå ved UiO, har bidratt til en lang rekke prosjekter innen samfunnsøkonomiske kost/nytte-analyser og regionale analyser og har bygget en rekke modeller for alt fra kommuneøkonomi til prognoser for voldsoffererstatningsutbetalinger. Peter har fått antatt to artikler i fagfellevurdert tidsskrifter. Begge paperne benyttet, i likhet med masteroppgaven hans, anvendt økonometri for å isolere årsakssammenhenger.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo