Peter Aalen

Seniorøkonom

peter@menon.no
(+47) 47277365

Peter Aalen har en profesjonsmaster i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, med utvekslingsopphold ved Humboldt-Universität i Berlin. Han har jobbet i Menon siden januar 2014. Peter innehar spisskompetanse innen databehandling, anvendt økonometri, modellering og i å fremstille komplekse statistiske analyser på en forståelig måte. Han innehar sterk faglig kompetanse og en egen evne til å omsette denne i konkrete løsninger på komplekse problemer. 

Han har ansvaret for utvikling, oppdatering av Menons kommunefordelte nasjonalregnskap, som er det første av sitt slag i Norge. Han har vært sentral utviklingen av Menons modell for beregning av produktivitetseffekter av investeringer i infrastruktur for samferdsel og Menons prognosemodell for investeringer og gjeld i kommunal sektor, samt prognosemodeller for statens utgifter til rettshjelp og for voldsoffererstatningen. Peter har fått antatt to artikler i fagfellevurdert tidsskrifter. Begge paperne benyttet, i likhet med masteroppgaven hans, anvendt økonometri for å isolere årsaksvirkninger statistisk. Han har tatt kurs innen økonometri på doktorgradsnivå ved UiO. I tillegg har han bidratt til en lang rekke prosjekter innen samferdsel, kommuneøkonomi, samfunnsøkonomiske kost/nytte-analyser, samt analyser av regionaløkonomi og eierskapsstruktur.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo