skip to Main Content

Per Fredrik Forsberg Johnsen

Senior Analyst
per.fredrik@menon.no
+47 952 47 112

Per Fredrik er nyutdannet fra NTNU i Trondheim hvor han har tatt en femårig master i samfunnsøkonomi med fordypning innenfor økometri. Skoleåret 2016/2017 var han på utveksling ved London School of Economics and Political Science. Han er ansatt i Menon Economics fra juni 2018.

Per Fredriks masteroppgave er en økonometrisk analyse av tidsseriedata, der han undersøker hvordan kredittrisiko påvirkes av makroøkonomiske forhold. I analysearbeidet samles det inn data fra ulike kilder, blant annet misligholdssannsynlighet for norske børsnoterte selskap i perioden 2004 til 2017.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo