skip to Main Content

Per Fredrik Forsberg Johnsen

Senior Economist
per.fredrik@menon.no
+47 952 47 112

Per har vært ansatt i Menon Economics siden 2018 og er i dag Senior Analyst i selskapet. Han er utdannet samfunnsøkonom med fordypning innen økonometri fra NTNU, med et utvekslingsår ved ved London School of Economics and Political Science.

I Menon har Per jobbet med en rekke temaer og metoder, med særlig fokus på næringsutvikling, entreprenørskap og innovasjon. Han har bred erfaring med analyser av næringslivet, både i form av næringsøkonomiske analyser, samfunns-, ringvirknings- og verdiskapingsanalyser.

Gjennom eierskapsanalyser og analyser av aktive eierfond har Per opparbeidet seg kjennskap til det norske innnovasjonsøkosystemet og investormiljøet. I tillegg har han deltatt i flere evalueringer av næringsrettede virkemidler og kartlegging av oppstartsmiljøer, med særlig fokus på innovasjon og vekstpotensial. Per har gjennomført regionale næringsanalyser og kartleggingsoppdrag hvor det anvendes metoder som “smart spesialisering” for å identifisere næringer med særlig potensial.

Per er metodisk sterk og har kompetanse innen dataanalyse og modellering, med alt fra sammenstilling av store datasett fra ulike kilder og databehandling, til omfattende kvantitative analyser av registerdata.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo