skip to Main Content

Lars Martin Haugland

Senior Economist
lars.martin@menon.no
+47 959 01 313

Lars Martin er utdannet fra NTNU i Trondheim hvor han har fullført en femårig master i samfunnsøkonomi (profesjon) med fordypning inn mot både teori og økonometri. Underveis i studiene har Lars Martin arbeidet mye med spillteori og atferdsøkonomi. Han er ansatt i Menon Economics fra juni 2018.

I Menon har Lars Martin arbeidet med et bredt spenn av prosjekter i ulike fagområder som samferdsel, helse, digitalisering og maritim sektor. Prosjektene har gitt ham god kjennskap til samfunnsøkonomiske analyser, effektanalyser og evalueringer, og han har arbeidet spesielt mye med databehandling og -analyse av blant annet «big data».

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo