Lars Martin Haugland

Senioranalytiker
lars.martin@menon.no
+47 959 01 313

Lars Martin er utdannet fra NTNU i Trondheim hvor han har fullført en femårig master i samfunnsøkonomi (profesjon) med fordypning inn mot både teori og økonometri. Underveis i studiene har Lars Martin arbeidet mye med spillteori og atferdsøkonomi. Han er ansatt i Menon Economics fra juni 2018.

I Menon har Lars Martin arbeidet med et bredt spenn av prosjekter i ulike fagområder som samferdsel, helse, digitalisering og maritim sektor. Prosjektene har gitt ham god kjennskap til samfunnsøkonomiske analyser, effektanalyser og evalueringer, og han har arbeidet spesielt mye med databehandling og -analyse av blant annet «big data».

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo