Lars Martin Haugland

Analytiker
lars.martin@menon.no
+47 959 01 313

Lars Martin er nyutdannet fra NTNU i Trondheim hvor han har fullført en femårig master i samfunnsøkonomi med fordypning inn mot både teori og økonometri. Et av studieårene ble tilbragt på Seoul National University i Sør-Korea. I Sør-Korea tok Lars Martin fordypning inn mot atferdsøkonomi og spillteori. Han er ansatt i Menon Economics fra juni 2018.

Lars Martin sin masteroppgave studerer samspillet mellom fagforeninger, internasjonal konkurranse og ny teknologi. Fokuset til oppgaven er å forklare hvordan, og i hvilken grad, fagforeninger påvirker incentivene til å implementere ny og arbeidsbesparende teknologi.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo