skip to Main Content

Leo A. Grünfeld

Partner og Research Manager

leo@menon.no
(+47) 41105133

Leo A. Grünfeld er samfunnsøkonom (University of Michigan) og doktor polit. fra Universitetet i Oslo. Han etablerte Menon i 2006 sammen med Erik W. Jakobsen. Grünfeld er en faglig bredt skolert økonom. Han jobber med spørsmål knyttet til regional/urbanøkonomi, makroøkonomiske analyser, innovasjon og FoU, eierskap/investeringer i inn- og utland, internasjonal handel, skatt, evaluering av det offentlige virkemiddelapparatet rettet mot næringslivet, og ulike typer samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser.

Leo har tidligere arbeidet med samfunnsøkonomisk forskning (NUPI, SSB og BI), innen finans (Carnegie) og vært redaktør for fagbladet Samfunnsøkonomen. Grünfeld har publisert en rekke vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og har vært med på å forfatte bøker som «Hvem eier Norge» og «Norske interesser i utenrikspolitikken».

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo