skip to Main Content

Verdien av norske tiltak for tryggere mat

Verdien av norske tiltak for tryggere mat

Rapporten tar for seg to konkrete tiltak i landbruket som sikrer trygg mat: Handlingsplan mot Campylobacter hos slaktekylling og tiltak mot utbredelse av antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA) hos svin. I begge tilfeller vurderer vi de samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkningene disse tiltakene har i befolkningen.
Den førstnevnte studien påviser betydelige netto nytteverdier for samfunnet av handlingsplan mot Campylobacter hos slaktekylling. I 2016 var den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av handlingsplanen mot Campylobacter på drøyt 695 millioner kroner per år. Kostnadene utgjorde kun i overkant av 6 millioner kroner, mens nytten av folkehelseeffekten var på over 701 millioner kroner. Over de neste 40 årene kan lønnsomheten i nåverdi samlet ligge rundt 20 milliarder kroner.

Rapporten er finansiert med midler fra Forskningsmidlene for Jordbruk og Matindustri og Norsk Landbrukssamvirke.

Språk: Norwegian
År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Siri Voll Dombu, Torbjørn Bull Jenssen, Marcus Gjems Theie

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo