Verdien av norske tiltak for tryggere mat

Verdien Av Norske Tiltak For Tryggere Mat

Rapporten tar for seg to konkrete tiltak i landbruket som sikrer trygg mat: Handlingsplan mot Campylobacter hos slaktekylling og tiltak mot utbredelse av antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA) hos svin. I begge tilfeller vurderer vi de samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkningene disse tiltakene har i befolkningen.
Den førstnevnte studien påviser betydelige netto nytteverdier for samfunnet av handlingsplan mot Campylobacter hos slaktekylling. I 2016 var den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av handlingsplanen mot Campylobacter på drøyt 695 millioner kroner per år. Kostnadene utgjorde kun i overkant av 6 millioner kroner, mens nytten av folkehelseeffekten var på over 701 millioner kroner. Over de neste 40 årene kan lønnsomheten i nåverdi samlet ligge rundt 20 milliarder kroner.

Rapporten er finansiert med midler fra Forskningsmidlene for Jordbruk og Matindustri og Norsk Landbrukssamvirke.

Språk: Norwegian
År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Siri Voll Dombu, Torbjørn Bull Jenssen, Marcus Gjems Theie

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo