skip to Main Content

Gevinster knyttet til etablering av et hyperscale datasenter i Norge

Gevinster knyttet til etablering av et hyperscale datasenter i Norge

Datasenterindustrien er en raskt voksende næring internasjonalt. I motsetning til våre naboland, har ikke Norge – så langt – klart å tiltrekke seg større datasenteretableringer.
Menon Economics har i denne rapporten kartlagt gevinstene knyttet til etableringen av et “Hyperscale” datasenter i Norge.

Etablering av et datasenter i Norge – på lik linje med det Facebook har etablert i Luleå i Sverige – vil kunne skape verdier for over fem milliarder kroner i løpet av 12 år og sysselsette over 6 800 årsverk

Energi Norge, Statkraft, Verdiskapingsinitiativet i Vestfold ved Vestfold Fylkeskommune og Ryfylke IKS med samarbeidspartnere (Rogaland fylkeskommune, Haugaland Vekst AS og Greater Stavanger) står bak initiativet

Språk: Norwegian
År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Caroline Wang Gierloff, Lars Stemland Eide

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo