Gevinster knyttet til etablering av et hyperscale datasenter i Norge

Gevinster Knyttet Til Etablering Av Et Hyperscale Datasenter I Norge

Datasenterindustrien er en raskt voksende næring internasjonalt. I motsetning til våre naboland, har ikke Norge – så langt – klart å tiltrekke seg større datasenteretableringer.
Menon Economics har i denne rapporten kartlagt gevinstene knyttet til etableringen av et “Hyperscale” datasenter i Norge.

Etablering av et datasenter i Norge – på lik linje med det Facebook har etablert i Luleå i Sverige – vil kunne skape verdier for over fem milliarder kroner i løpet av 12 år og sysselsette over 6 800 årsverk

Energi Norge, Statkraft, Verdiskapingsinitiativet i Vestfold ved Vestfold Fylkeskommune og Ryfylke IKS med samarbeidspartnere (Rogaland fylkeskommune, Haugaland Vekst AS og Greater Stavanger) står bak initiativet

Språk: Norwegian
År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Caroline Wang Gierloff, Lars Stemland Eide

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo