Verdien av landbrukets forsyningsevne: En samfunnsøkonomisk analyse

Verdien Av Landbrukets Forsyningsevne: En Samfunnsøkonomisk Analyse

Rapporten vurderer i hvilken grad landbruket, slik det er organisert i dag, bidrar med å skape nytte for samfunnet i form av å sikre forsyning av mat i fremtiden. Tidligere studier av forsyningssikkerheten i Norge har primært vurdert dette i lys av relativt lave risikoer og potensielle forsyningskriser med kort varighet. Ingen av analysene forsøker å verdsette forsyningssikkerhet i form av samfunnsøkonomiske verdier.

Språk: Norwegian
År: 2017
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Marcus Gjems Theie, Siri Voll Dombu, Torbjørn Bull Jenssen