skip to Main Content

Konsekvenser av å flytte ansvaret for hjelpemidler i bolig

Konsekvenser av å flytte ansvaret for hjelpemidler i bolig

I februar 2017 ble rapporten «En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring» fremlagt av Hjelpemiddelutvalget. Utvalget så på mulige endringer i dagens hjelpemiddelformidling, for å være bedre rustet til fremtidige utviklingstrekk i økonomien.

Et flertall i Hjelpemiddelutvalget foreslo i å overføre ansvaret for hjelpemidler som sikrer adkomst til bolig og hjelpemidler som krever fastmontering i bolig fra Folketrygden og Hjelpemiddelsentralen til Husbanken og kommunene. Utvalgets målsetning med dette er å øke insentivene i kommunene til å implementere mer varige løsninger fremfor bruk av midlertidige hjelpemidler.

Menon har på oppdrag av Norges Handikapforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av dette forslaget, for å belyse konsekvensene for bruker og pårørende, og andre aktører i hjelpemiddelformidlingen. I tillegg har Stiftelsen Sophies Minde bidratt med finansieringen av prosjektet.

Språk: Norwegian
År: 2017
Forfatter: Simen Pedersen, Ida Amble Ruge, Marcus Gjems Theie

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo