skip to Main Content

Globale kriser og landbrukets forsyningsevne

Rapporten vurderer i hvilken grad landbruket, slik det er organisert i dag, bidrar med å skape nytte for samfunnet i form av å sikre forsyning av mat i fremtiden. Tidligere studier av forsyningssikkerheten i Norge har primært vurdert dette i lys av relativt lave risikoer og potensielle forsyningskriser med kort varighet. Ingen av analysene forsøker å verdsette forsyningssikkerhet i form av samfunnsøkonomiske verdier.
Vår studie bidrar til denne litteraturen ved

(i) å vurdere forsyningssikkerheten i lys av alvorlige globale risikofaktorer som kan tenkes å føre til langvarige og (potensielt) svært alvorlige forsyningskriser globalt og nasjonalt, og
(ii) å si noe om samfunnsverdien som oppnås ved at man opprettholder en aktiv landbrukspolitikk som sikrer evnen til å forsyne nasjonen med mat i en krisesituasjon.

Analysen konkluderer med at landbrukets evne til å forsyne befolkningen med mat kan spille en viktig rolle i en forsyningskrise ved å forhindre nyttetap som følge av underernæring. Analysen viser at en politikk som bidrar til å opprettholde produksjonsarealene i landbruket, slik at disse kan benyttes til å dyrke kaloriintensiv mat i en forsyningskrise, vil gi en nyttegevinst på om lag 128 milliarder kroner relativt til en politikk som resulterer i at frafallstakten i landbruksarealene dobles.
Rapporten er finansiert med midler fra Forskningsmidlene for Jordbruk og Matindustri og Norsk Landbrukssamvirke.

Rapporten finner du her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo