skip to Main Content

Verdien av bemanningsbransjen

På oppdrag for NHO Service og Handel har Menon Economics sett nærmere på verdien av bemanningsbransjen for norsk økonomi og arbeidsliv. Dette har vi gjort gjennom å beskrive bransjens betydning for fire utvalgte næringer og sektorer. Disse er verftsindustrien, reiselivsnæringen, helse- og omsorgssektoren og IT-sektoren. For hver av disse beskriver vi de viktigste årsakene til at det benyttes innleie av arbeidskraft og vi drøfter hvilke konsekvenser et forbud eller en innstramming i adgangen til å benytte seg av innleie vil ha for virksomhetene og arbeidstakerne.

Bemanningsbransjen leverer om lag 30 000 årsverk innenfor et bredt spekter av fagområder til store deler av privat næringsliv og offentlig sektor. Det utgjør mindre 2 prosent av årsverkene i norsk arbeidsliv, og andelen har vært relativt stabil de siste 15 årene. Omfanget av bemanningstjenester er med andre ord begrenset, men vår analyse viser at betydningen likevel er stor og at bransjen skaper verdier for samfunnet på ulike måter.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontaktperson i Menon er Erik Jakobsen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo