skip to Main Content

Menon har gjennomført en etterevaluering av E136 Tresfjordbrua-Vågstrandtunnelen

På oppdrag fra Concept-programmet ved NTNU har vi gjennomført en etterevaluering av E136 Tresfjordbrua-Vågstrandtunnelen. Prosjektet besto av bygging av en bru over Tresfjorden, tunnel på den rasutsatte strekningen mellom Måndalstunnelen og Våge og trafikksikkerhetstiltak rundt Tresfjorden i Møre og Romsdal. Vågstrandtunnelen åpent i desember 2014, og Tresfjordbrua åpnet i oktober 2015.

Prosjektet har bidratt til raskere og tryggere kommunikasjon internt i kommunene Rauma og Vestnes, og på E136 mellom Østlandet og Sunnmøre/deler av Romsdalen. I evalueringen vurderer vi hvorvidt prosjektet ble gjennomført i henhold til mål om tid, kost, kvalitet og HMS. Videre har vi undersøkt hvorvidt prosjektet har realisert tiltenkte mål om redusert reisetid og økt trafikksikkerhet, og hvorvidt prosjektets effekter og relevans vil vedvare over tid.

Vår beregning viser at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsom. Prosjektet var i utgangspunktet planlagt finansiert 50 pst av statlige midler, og resterende fra brukerfinansiering. Som følge av bompengeforliket, ble bompengeinnkreving avsluttet januar 2021. I vurdering av samfunnsøkonomisk effektivitet ser vi blant annet på den samfunnsøkonomiske verdien av denne endringen.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Rambøll og Melbø Prosjektkompetanse

Rapporten kan du laste ned her.

For spørsmål om evalueringen, ta kontakt med seniorøkonom Kristina Wifstad eller partner Heidi Ulstein.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo