skip to Main Content

Kartlegging av betalingsmodeller for digitale læremidler

Kartlegging av betalingsmodeller for digitale læremidler

På oppdrag for Utdanningsdirektoratet har Menon Economics kartlagt hvilke virkninger ulike modeller for betaling for digitale læremidler har gitt for de ulike aktørene. Den vanligste betalingsmodellen for digitale læremidler er årslisenser, som er priset uavhengig av i hvilken grad lisensene blir brukt.

I dette prosjektet kartlegger vi erfaringer med betalingsmodeller som baseres på faktisk bruk av de digitale læremidlene, sammenlignet med en betalingsmodell basert på årslisenser.

Språk: Norwegian
År: 2023
Forfatter: Kaja Høiseth-Gilje, Erika Karttinen, Inger Nielsen Hole

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo