skip to Main Content

Fylkesvedlegg til eksportmeldingen – Viken

Fylkesvedlegg til eksportmeldingen – Viken

I Eksportmeldingen 2023 har Menon for tredje år utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om norsk eksport. Diskusjonen om norsk eksport bærer ofte preg av misforståelser. Dette handler om hvor mye Norge eksporterer, hvem vi eksporter til og, ikke minst, hvorfor eksporten er så viktig for Norge. Eksportmeldingen har som mål å danne et saklig, objektivt og analytisk grunnlag for å bidra til en faktabasert norsk eksportdebatt. Dette gjør vi ved å gjennomgå hvordan utviklingen har vært i norsk eksport siden år 2000, hva vi eksporterer, hvem vi eksporterer til og hvilke norske regioner som eksporterer mest. Som svar på sistnevnte inneholder Eksportmeldingen et tresiders faktaark per fylke med informasjon om eksporten i det gjeldende fylket. I denne publikasjonen ligger faktaarket for eksporten fra Viken fylke.

Viken er Norges tredje største eksportfylke for andre år på rad. Fylket eksporterte for omkring 125 milliarder kroner i 2022. Dette er en økning på 27 prosent siden 2021. Viken er et av de mest diversifiserte eksportfylkene i Norge. Kraftintensiv industri var den største eksportnæringen i fylket i 2022 med en eksport

på omkring 23 milliarder kroner. Forretningstjenester og IKT-næringen er også viktige eksportnæringer for fylket, med eksport på henholdsvis 14 og 11 milliarder kroner. Dette gjør fylket til det nest største eksportfylket målt i disse kompetansetunge eksportnæringene.

Språk: Norwegian
År: 2023
Forfatter: Maren Nygård Basso, Sigrid Hernes, Erik W. Jakobsen, Sander Aslesen, Einar Stoltenberg Wahl, Jonas Erraia

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo