skip to Main Content

Fylkesvedlegg til eksportmeldingen – Vestland

Fylkesvedlegg til eksportmeldingen – Vestland

I Eksportmeldingen 2023 har Menon for tredje år utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om norsk eksport. Diskusjonen om norsk eksport bærer ofte preg av misforståelser. Dette handler om hvor mye Norge eksporterer, hvem vi eksporter til og, ikke minst, hvorfor eksporten er så viktig for Norge. Eksportmeldingen har som mål å danne et saklig, objektivt og analytisk grunnlag for å bidra til en faktabasert norsk eksportdebatt. Dette gjør vi ved å gjennomgå hvordan utviklingen har vært i norsk eksport siden år 2000, hva vi eksporterer, hvem vi eksporterer til og hvilke norske regioner som eksporterer mest. Som svar på sistnevnte inneholder Eksportmeldingen et tresiders faktaark per fylke med informasjon om eksporten i det gjeldende fylket. I denne publikasjonen ligger faktaarket for eksporten fra Vestland fylke.

Vestland fylke er for andre år på rad Norges største eksportfylke med en eksport på nærmere 215 milliarder kroner i 2022. Dette er det meste et enkelt norsk fylke noen gang har eksportert og representerer en økning på 37 prosent siden 2021. Med eksportinntekter på 656 tusen per sysselsatt, er fylket det nest mest eksportintensive i hele Norge. I overkant av 40 prosent av fylkets eksport kom fra maritim næring, som hadde en eksport på 91 milliarder kroner i 2022. Dette er en økning på i underkant av 25 milliarder kroner siden 2021. I tillegg til maritim eksport, er Vestland også det største eksportfylket når det gjelder sjømateksport og eksport av kraftintensiv industri.

Språk: Norwegian
År: 2023
Forfatter: Maren Nygård Basso, Sigrid Hernes, Erik W. Jakobsen, Sander Aslesen, Einar Stoltenberg Wahl, Jonas Erraia

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo