skip to Main Content

Evaluering av tilskuddsordninger på filmområdet

Evaluering av tilskuddsordninger på filmområdet

Menon har evaluert statens tilskuddsordninger på filmområdet, inkludert de tilskudd som har vært kanalisert videre til de regionale filmsentrene og filmfondene.
Rapporten er skrevet på oppdrag for Kulturdepartementet og er utført i perioden juni til desember 2019. Evalueringen blir presentert på Tromsø Internasjonale Filmfestival i dag, etterfulgt av en filmpolitisk debatt.

Språk: Norwegian
År: 2020
Forfatter: Terje Gaustad, Leo A. Grünfeld, Audun Engelstad, Siri Voll Dombu, Bjørn I. Fesche, Lars Hallvard Lind

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo