skip to Main Content

Oversikt over land og regioner med klimanøytralitetsmål

Oversikt over land og regioner med klimanøytralitetsmål

Denne rapporten er skrevet av Menon Economics på oppdrag for Klima- og miljødepartementet. Rapporten gir en oversikt over land og regioner som har satt klimanøytralitetsmål og beskriver deres planer for å nå målene. FNs klimapanel og Paris-avtalen er tydelige på at verden må være klimanøytralt innen midten av dette århundret for å unngå en global oppvarming på over 1,5⁰C.

Denne rapporten gir en oversikt over konkrete nasjonale og regionale planer for å oppnå klimanøytralitet innenfor egne klimagassregnskap. I dag har 16 land satt mål om klimanøytralitet. Disse landene står for kun fire prosent av dagens globale klimagassutslipp. Deres direkte bidrag til å nå målet om å begrense global oppvarming er dermed begrenset, men kan likevel ses som en start der disse gir erfaringer for andre land og regioner.

Språk: Norwegian
År: 2018
Forfatter: Øyvind Nystad Handberg, Annegrete Bruvoll

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo