skip to Main Content

Evaluering av tilskudd til truede arter og truede naturtyper

Evaluering av tilskudd til truede arter og truede naturtyper

Miljødirektoratet administrerer tilskuddsmidler til tiltak for å ivareta truede arter og truede naturtyper. Menon har sammen med Sweco evaluert disse ordningene.

Midlene bevilges årlig av Stortinget over statsbudsjettets kapittel 1420 post 82, med underpostene 82.1 og 82.2. Formålet med postene er henholdsvis å medvirke til å gjennomføre tiltak for å ta vare på prioriterte og truede arter og utvalgte og truede naturtyper. I perioden 2016-2018 er det gitt totalt 142 millioner kroner i tilskudd over disse postene. I 2018 ble det tildelt 19 millioner i tilskudd til truede arter og 32 millioner kroner til truede naturtyper.

Språk: Norwegian
År: 2020
Forfatter: Kristin Magnussen, Siri Voll Dombu, Maria Rød, Aslaug Tomelthy Nastad, Solveig Angell-Petersen, Per Ivar Bergan

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo