skip to Main Content

Effektmåling av nasjonale turistveger

Effektmåling av nasjonale turistveger

Menon Economics har på oppdrag for Turistvegseksjonen i Statens Vegvesen gjennomført en effektmåling av turistvegstrekningene Atlanterhavsvegen og Ryfylke. Formålet med oppdraget har vært å undersøke om strekningene har hatt en positiv virkning på reiselivet lokalt. Analysen er gjennomført med samme metodikk som ble utviklet i forbindelse med effektmålingene av de Nasjonale turistvegene Varanger og Rondane i 2017 og Senja og Gaularfjellet i 2019.

 

 

Språk: Norwegian
År: 2020
Forfatter: Bettina Eileen Engebretsen, Endre Kildal Iversen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo