skip to Main Content

Pårørende forskjellsbehandles i arbeidslivet

På oppdrag for Pårørendealliansen har Menon Economics kartlagt norske virksomheters holdninger til ansatte i en pårørendesituasjon.

I den nyeste versjonen av pårørendeundersøkelsen (Helsedirektoratet, 2022) rapporteres det om at 40 prosent av alle pårørende har behov for tilrettelegging på jobb. Vi finner at én av fire virksomheter har rutiner for ivaretakelse av ansatte i en pårørendesituasjon. Dette indikerer at arbeidet med å fange opp og tilrettelegge for personer i en pårørendesituasjon nedprioriteres i mange virksomheter.

Pårørendesituasjonen den ansatte er i påvirker virksomhetens grad av tilrettelegging. Vår kartlegging av virksomheter i Norge forteller oss at virksomheters grad av tilrettelegging er:

  • Bedre hvis den ansatte er pårørende for sitt syke voksne barn enn for sin forelder
  • Dårligere hvis den ansatte er pårørende for en person  med rusutfordringer enn for en person med påvist kreft

Vi finner også at graden av tilpasning på arbeidsplassen for personer i en pårørendesituasjon ikke avhenger av varigheten på sykdommen til personen den ansatte er pårørende til. Vi finner heller ikke signifikante kjønnsforskjeller i grad av tilrettelegging.

Her kan du laste ned rapporten.

Kontaktperson: Simen Pedersen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo