skip to Main Content

Oppstart-og vekstselskap i Osloregionen – 2023

På vegne av Oslo Business Region har Menon kartlagt oppstart- og vekstselskaper i Osloregionen.. Rapporten skal synliggjør oppstart- og vekstselskapenes bidrag til regionen i form av skapte arbeidsplasser, verdiskaping, og andre samfunnsverdier.

Rapporten viser at Osloregionen er hjem til 1 855 oppstartselskap, en reduksjon på 3 prosent fra 2021. Av disse, er 260 identifisert som kapital- og FoU-intensive og vurderes å ha høyt vekstpotensial. Videre identifiserer vi 198 vekstbedrifter, en økning på syv prosent siden 2021. Oppstart- og vekstselskaper i Osloregionen sysselsetter 14 300 personer og har en verdiskaping på 12,3 milliarder kroner. Osloregionens selskaper i tidlig fase tiltrekker seg stadig mer kapital. Sammenlignet med sine nordiske naboer har kapitaltilgangen i tidlig fase bedret seg, i takt med at det er økende antall vekstselskaper og nye investeringsfond i Oslo.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontaktperson: Per Fredrik Johnsen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo