skip to Main Content
Henrik Lindhjem

Partner / Forskningsleder Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE)

henrik@menon.no
+47 982 63 957

Henrik Lindhjem har en PhD i Miljø- og ressursøkonomi fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og mastergrader i Miljø og Utvikling fra Universitetet i Cambridge og i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Han har 20 års erfaring med samfunnsøkonomiske analyser og metodeutvikling innenfor miljø-, helse-, og klimapolitikk og naturressursforvaltning, verdsetting av fellesgoder, nytte-kostnadsanalyser og konsekvensanalyser. I den senere tid har han jobbet mye med vurdering og verdsetting av kultur- og naturkapital og miljøvirkninger/økosystemtjenester basert på folks preferanser, og utforming av virkemidler på dette området. Hans interesser inkluderer også felteksperimenter og atferdsøkonomiske problemstillinger. Hans erfaring dekker mange sektorer og land, inkludert utviklingsland særlig i Asia og Afrika. Han har sterk metodisk kompetanse innenfor kvantitative spørreundersøkelser, verdsetting av fellesgoder og samfunnsøkonomiske analyser generelt. Han har en bistilling som forsker på Norsk institutt for naturforskning (NINA) og publiserer jevnlig i internasjonale tidsskrifter (Google Scholar-siteringer: ca 1600). Han var redaktør for fagbladet Samfunnsøkonomen 2011-13. Han er forskningsleder på Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi, som han var med å starte 1. februar 2017.
 

Last ned CV

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo