skip to Main Content

Menon og Ecofact har sett på de faktiske virkningene for natur og miljø av ti samferdselsprosjekter

På oppdrag for Concept-programmet ved NTNU har Menon Economics og Ecofact gjennomgått av de faktiske virkningene store samferdselsprosjekter har på natur og miljø, med utgangspunkt i ti utvalgte prosjekter i Norge. Ved å gjennomgå planlagte og uforutsette konsekvenser, avdekker rapporten kritiske hull i hvordan Norge håndterer miljøkonsekvensene av slike utbygginger. Den belyser mangelen på tilgjengelig informasjon om miljøvirkninger, inkonsekvent oppfølging av disse virkningene, og at planlagte avbøtende tiltak ikke alltid fungerer som tiltenkt.

Rapporten viser at selv om det er gjort betydelige investeringer i konsekvensutredninger, mangler det oppfølging og sentralisert dokumentasjon av miljøvirkningene. Dette gjør det vanskelig å trekke lærdom fra tidligere prosjekter. Videre påpekes det at ansvar for miljøoppfølging etter samferdselsprosjekter er uklart plassert, noe som resulterer i kunnskapshull om prosjektenes faktiske virkninger på miljøet. Vi anbefaler tydeliggjøring av ansvar for fremtidig miljøoppfølging, forbedret lagring og tilgang til utredninger, og en sterkere vektlegging av naturkompetanse i samferdselsprosjekter. Den understreker også behovet for flere empiriske undersøkelser for å forstå de fullstendige konsekvensene av arealinngrep på naturen.

Les rapporten her.

Funn fra rapporten presenteres på et webinar den 12 april. Mer informasjon og påmelding her.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo