skip to Main Content

Menon har evaluert syv plasseringstiltak i barnevernet

Barne- og familiedepartementet (BFD) har gitt Bufdir i oppdrag å utrede behovet for nye plasseringstiltak for barn som det offentlige i dag har utfordringer med å finne gode tiltak til. En del av kunnskaps­grunnlaget for utredningen omfatter å evaluere allerede eksisterende tiltak som retter seg mot mål- gruppen i oppdraget. Tiltakene som omfattes av evalueringen er: Statlige spesialiserte fosterhjem­, Gyda ressurs­senter, Tangen barneinstitusjon, Orkdal barnevernsenter, Sollia barne- og ungdomssenter, Heggeli barnehjem og avdeling ­Tilla ved Brusetkollen Barnevernsinstitusjon. For å evaluere de syv plasseringstiltakene har vi basert oss på et bredt informasjonsgrunnlag fra ulike kilder. Våre hovedfunn og anbefalinger kan leses i rapportsammendraget.

Last ned rapporten her.

Kontaktperson: Simen Pedersen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo