skip to Main Content

Klyngeprogrammet til Innovasjon Norge – Erfaringer og innsikt fra nitten sluttevalueringer

På oppdrag for Innovasjon Norge har Menon Economics gjennomført nitten sluttevalueringer av klyngeorganisasjoner som har deltatt i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge (Norwegian Innovation Clusters) og som gikk ut av programmet i perioden 2020 til 2023.

Det norske klyngeprogrammet ble etablert i 2002 og pågår fremdeles – selv om det ikke er tatt opp nye klynger i programmet siden 2021. Til sammen har om lag 100 klynger deltatt i programmet gjennom disse årene. Mer enn halvparten av dem eksisterer fremdeles, selv om det er mange år siden de første klyngene gikk ut av programmet. Det innebærer at klyngeprogrammet har vært avgjørende for å bygge opp en organisatorisk infrastruktur over hele landet for samhandlingsbasert innovasjon, kompetanseutvikling og internasjonalisering.

Denne rapporten oppsummerer innsikten fra de 19 sluttevalueringene vi har gjennomført siden 2020. Vi legger vekt på å beskrive hva slags synergier medlemmene ønsker å realisere gjennom klyngene og hvilke resultater og effekter de faktisk har oppnådd. Vi vektlegger fellestrekkene mellom klyngeorganisasjonene, men vi trekker også frem ulikhetene – og forsøker å forklare disse. Vi forsøker også å se sammenhenger på tvers av klyngene, for eksempel i hvilken grad klyngenes geografiske lokalisering og antall medlemmer i klyngen påvirker evnen til å bygge tillit, åpenhet og opplevde gevinster.

Les rapporten her.

Kontaktperson: Erik W. Jakobsen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo