skip to Main Content

Flytende havvind

Menon Economics har gjennomført en studie som vurderer den langsiktige utviklingen i det globale markedet for flytende havvind, norske aktørers omsetningspotensial samt hvilke ringvirkninger en norskbasert industri kan understøtte. Studien er gjennomført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind, Innovasjon Norge, Norsk Industri, Rederiforbundet, GCE Ocean Technology og GCE Node/Framtidens havvind.

Våre analyser viser at det globalt vil realiseres en akkumulert kapasitet på mellom 210 og 310 GW flytende havvind innen 2050,  og at den årlige globale omsetningen i dette markedet vil ligge i et intervall mellom 430 milliarder kroner og 689 milliarder kroner samme år. Vi finner videre et omsetningspotensial for norske aktører tilsvarende 21 til 96 milliarder kroner. Selv om norske aktørers forventede omsetning vil øke dersom markedet blir større, er det utviklingen i konkurransekraft som har størst påvirkning på det samlede omsetningspotensialet vi har identifisert. I rapporten redegjør vi for åtte suksesskriterier som vi mener er avgjørende for utviklingen av en norskbasert industri. Om man lykkes med å etablere en ledende verdikjede for flytende havvind kan denne understøtte 52 000 sysselsatte (inkludert ringvirkninger) i 2050.

Rapporten kan du laste ned her.

Executive summary in English.

Menon Economics har også gjennomført et supplerende notat med en break-even analyse av satsingen på flytende havvind. Her kan du laste ned Notatet.

Kontaktperson: Even Winje

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo