skip to Main Content

Velferdsgevinster ved utbedring av skredutsatte veistrekninger

På oppdrag fra Nye Veier har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) utviklet en metodikk for å beregne samfunnsøkonomiske velferdsgevinster ved utbedring av skredutsatte veistrekninger.

Formålet med oppdraget var å utvikle en metodikk for å gjøre slike beregninger, samt benytte metodikken til å gi anslag for slike velferdsgevinster ved utbedring av den skredutsatte strekningen Skare-Odda-Hardangerbrua på riksvei 13 . Eksempelberegningen viser at det er store velferdsgevinster knyttet til utbedring av skredutsatt strekninger. Det anbefales derfor at slike beregninger gjennomføres som del av samfunnsøkonomiske analyser av tiltak på skredutsatte strekninger. Metodikken er utviklet for å være enkel å bruke, og for å unngå mulige dobbeltellinger med tilgrensende velferdsvirkninger.

Her kan du laste ned rapporten.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo