skip to Main Content

Ubalanse i det nordnorske arbeidsmarkedet

Menon har identifisert fem viktige ubalanser i det nordnorske arbeidsmarkedet. Studien er basert på data fra NAV og ser på utviklingen fra 2008 til 2016.
Klikk her for å komme til rapporten

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo